Μέθοδοι Διδασκαλίας

Συνεργατική μάθηση

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τον εργασιακό χώρο καλλιεργώντας τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για να αποτελεί κάποιος ενεργό μέλος μιας ομάδας όπως σεβασμός, συνεργασία, ενεργητική ακρόαση, έλεγχος συναισθημάτων, ευελιξία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κλπ.

Θεατρική αγωγή

Η θεατρική αγωγή έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εξυπηρετεί βασικούς στόχους του. Μέσω της υποκριτής τέχνης του θεάτρου - πάντα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών - οι μαθητές κατανοούν έννοιες, θέτουν ερωτήσεις και προβληματισμούς και παίρνουν αποφάσεις έχοντας δουλέψει πάνω σε θέματα που αφορούν την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Μουσειακή και πολιτιστική αγωγή

Ειδικευμένοι δάσκαλοι στη μουσειακή εκπαίδευση οργανώνουν επισκέψεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους - με ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό- εμπλέκοντας τα παιδιά σε ομαδικές εργασίες που έχουν ως στόχο τη γνωριμία και τον σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς τους.
Επίσης, διοργανώνονται επισκέψεις σε θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής, εθνικό θέατρο κλπ., στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και γονείς.

More in this category: Όμιλοι »