Λειτουργία

Το Δημοτικό μας στεγάζεται σε υπερσύγχρονο κτίριο με δεκαοκτώ ανεξάρτητες αίθουσες διδασκαλίας, ειδικά εργαστήρια (Φυσικής και Χημείας, Εικαστικών, Μουσικής, Κομπιούτερς), αίθουσα πολλαπλής χρήσης, Θέατρο, βιβλιοθήκη, ιατρείο.
Στο Δημοτικό μας λειτουργούν τμήματα απογευματινής μελέτης, στα οποία εντάσσονται οι μαθητές ύστερα από δήλωση των γονέων τους.

Διεύθυνση Σπουδών:
Θ. Ντάγκας,Μ. Ντάγκα,Βαρελά Ελευθερία