Ρομποτική+STEM

ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΣΗΜΕΡΑ

 

Η διαχείριση  της πληροφορίας  είναι  πηγή  δύναμης  και  γνώσης.
 
Το Σχολείο μας αφουγκράζεται έγκαιρα τις απαιτήσεις των καιρών και εισάγει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και προσέγγισης της γνώσης.

    Γι΄αυτό το σκοπό έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα διδασκαλίας με διαδραστικούς  πίνακες με ευρυζωνικές συνδέσεις στο διαδίκτυο και άρτια οργανωμένο εργαστήριο.  Τα μαθήματα διδάσκονται με χρήση διαδραστικών πινάκων και ηλεκτρονικών υπολογιστών αξιοποιώντας τη μεγάλη βάση δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει γι΄αυτό.

     Η αξιολόγηση γίνεται με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα Response, το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να απαντούν στις ερωτήσεις μέσω ασύρματων τηλεχειριστηρίων.

     Όλα τα μαθήματα έχουν ψηφιοποιηθεί και συνδεθεί με τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί γι΄αυτό το σκοπό.  Ο σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας  είναι σημαντικό κίνητρο, γιατί ενθουσιάζει τους μαθητές, αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους για μάθηση και στηρίζει αποτελεσματικά την πρόοδό τους.

    Έχουμε οργανώσει επίσης, με την εισαγωγή του πλέον σύγχρονου λογισμικού, το μαθητικό δυναμικό του Σχολείου.

    Έτσι πετυχαίνουμε:
•    Την αμφίδρομη επικοινωνία της Διεύθυνσης του Σχολείου, των Εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων.
•    Την επικοινωνία μέσω του Η/Υ των Εκπαιδευτικών  με τους  μαθητές και του server του Σχολείου, ώστε να επιτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.
•   Τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός δυναμικού site του Σχολείου, www.neapaideia.gr  μέσα από το οποίο έχει καθιερωθεί καθημερινά   η εκπαιδευτική επικοινωνία Εκπαιδευτικών και μαθητών για την υποβολή ερωτημάτων και απαντήσεων κατά την διάρκεια της  απογευματινής μελέτης των μαθητών μας.

    Όλα τα ανωτέρω διαμορφώνουν ένα δυναμικό και σύγχρονο σχολείο που ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις των καιρών μας.
 
Ρομποτική+STEM[Science, Technology, Engineering and Mathematics].
              Γιατί εκπαίδευση STEM;
 
Ομαδική εργασία
Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία. Επικοινωνούν, επιχειρηματολογούν, διαφωνούν, συνεργάζονται.
 
Problem solving
Συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEM είναι το problem solving. Τα παιδιά αναζητούν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.
 
Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες
Με το STEM η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες γίνεται με βιωματικά projects όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά.
                                                                                                   
Engineering
Τα παιδιά κατανοούν τις απλές και σύνθετες μηχανές και τη λειτουργία τους. Αντιλαμβάνονται έτσι τη χρησιμότητα των καθημερινών μηχανών. 

 

Μαθηματικά  Tα  παιδιά μαθαίνουν, μέσα από τις δραστηριότητες, να σκέφτονται αλγοριθμικά. Τα μαθηματικά γίνονται ελκυστικά, αφού είναι μέρος της βιωματικής μάθησης.

 Εκπαιδευτική ρομποτική  Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ, μένοντας συνεχώς ενημερωμένα για τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

 
                                                                                                                       Ο Γεν. Δ/ντής
                                                                                                                        Θ. Ντάγκας