Απρίλιος

1. Ψηφιακή Ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο και Συνέντευξη του Ομίλου Δημοσιογραφίας με τον Υπεύθυνο του μουσείου

2. Αφιέρωμα στα κλέφτικα τραγούδια .

3. Φιλελληνισμός ( Αγγλικό Τμήμα).