Μεγάλες επιτυχίες των μαθητών μας στο Μαθηματικό Διαγωνισμό ¨Θαλής¨