Χρυσές επιτυχίες στο μαθηματικό διαγωνισμό "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"