Μεγάλες επιτυχίες των Μαθητών μας στο Μαθηματικό Διαγωνισμό ΄Θαλής΄ 2018