Μεγάλες διακρίσεις στο Μαθηματικό Διαγωνισμό ¨Πυθαγόρας¨