Μεγάλες επιτυχίες στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Φυσικής ¨Αριστοτέλης¨