Χρυσές Επιτυχίες στον 30ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημείας Λυκείων

Το Σχολείο μας πρώτο σε αριθμό επιτυχόντων στην Α' και Β' Λυκείου σε όλη την Ελλάδα!