Μεγάλες διακρίσεις στο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής»