Σεμινάρια Ελληνικής Ιστορίας στα Εκπαιδευτήρια ¨Νέα Παιδεία¨