Ποδοσφαιρικός αγώνας για την ενίσχυση του ΚΕΑ/ΑΜΕΑ Χαϊδαρίου