Διαθεματικό μάθημα Τέχνης (Kadinsky) και Τεχνολογίας με προσέγγιση STEM .. από το νηπιαγωγείο μας!