Εκτύπωση ασπίδων προστασίας στους 3d printer των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία

Τα Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο των γιατρών εκτυπώνοντας στους 3d printer του σχολείου μας ασπίδες προστασίας του προσώπου για την ασφάλεια των ανθρώπων που αγωνίζονται για την υγεία όλων μας, συμμετέχοντας στην Πανελλήνια Ομάδα Εθελοντών Hellas COVID19 3D Printing Supplies.Μέρος των κομματιών θα δωρηθούν στο Αττικό Νοσοκομείο.